Ny norm – SSF 3523 Digital Låsenhet

Normen SSF 3523 Digital Låsenhet har tagits fram för att hjälpa tillverkare, installatörer, kunder och kravställare. Normen ställer krav på digitala lås enligt samma princip som normen SSF 3522 Godkänd Låsenhet men med skillnaden att den även beskriver uppkopplade produkter.

Klassningen av produkter enligt SSF 3523 bygger på egenskaper enligt respektive produkt Europastandard. Detta har också kompletterats med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper, dyrkning samt manipulation, vilka idag saknas i Europastandarderna. SSF 3523 är framtagen som komplement till komponentstandarder för mekaniska och elektromekaniska lås för att beskriva egenskaper för hela digitala låssystemet.

Läs mer och beställ på Stöldskyddsföreningens hemsida

Vårt sortiment av
BESLAG
hittar du online på vår
e-handel

TILL E-HANDEL

Låshus Cylinder Dörrstängare Doorman Kantregel Gångjärn Dörrtrycke Utrymning Alsibois

Relaterade inlägg

Tillbaka till översikt