AFFÄRSIDÉ

Svenssons i Tenhult AB ska sälja och distribuera beslag och fästartiklar inom OEM-sektorn. Våra kunder finns främst inom dörr- och fönsterindustrin samt husfabriker, snickerier, metallfabriker m.m. Företaget har en personal med stort produktkunnande och erbjuder rätt sortiment till rätt pris med snabba och pålitliga leveranser.

Ett familjeföretag som erbjuder service och mervärde

Svenssons i Tenhult AB är ett personligt familjeföretag med över 80 års erfarenhet av att leverera högkvalitativa beslag från de ledande tillverkarna. Vi levererar till snickeri-, hus- och metallindustrin med fokus på bästa service gentemot våra kunder.

Någonting som alltid varit vårt mål i företaget, är att kunna erbjuda mer än bara rätt produkter till rätt pris på rätt tid och plats. Vår strävan har alltid varit att erbjuda mervärde i form av ett ojämförbart kunnande. Vi levererar spjutspetskompetens och med den värdefull support till våra kunder.

I och med fusionen med systerbolaget Järnbolaget i Knislinge, ökade Svenssons i Tenhult sin servicenivå ytterligare. Med två kontor och två lagerplatser erbjuder vi bästa möjliga tillgänglighet på både våra produkter och vårt kunnande. I början av 2017 bytte Järnbolaget namn till Svenssons.

HISTORIA

ETT FAMILJEFÖRETAG SOM VÄXT

På hösten 1931, mitt i den ekonomiska krisen, beslutade Svenssons i Tenhults grundare Edvin Svensson att bli egen företagare. Firmans namn blev Edvin Svenssons Byggmaterial. Edvin arbetade ensam de första åren och skaffade sig många kunder bland småbyggmästare. Efter hand tillkom bland annat även en del snickerifabriker.

1934 var det så dags att bilda bolag. AB E. Svenssons Byggnadsvaror blev namnet och personal började anställas. Edvin Svensson ledde och utvecklade företaget starkt ända fram till sin bortgång 1955.

Det var ett välskött företag som sonen Lars-Hugo, då endast 24 år gammal, fick ansvaret för. Han såg också möjligheter att utveckla företaget vidare. Nära kontakt med kunder och utpräglad serviceanda skulle ge en stabil grund inför framtiden.

Lars-Hugo bildade familj och på hösten 1955 föddes första sonen Lars-Erik, 1957 kom nästa son Peter och till sist kom dottern Susanne 1964. Efter hand då Lars-Erik, Peter och Susanne blivit färdiga med sina studier började de arbeta i familjeföretaget.

EN STADIG UTVECKLING

1994 lämnade Lars-Hugo över VD posten till Peter som fattade rodret och förde Svenssons i Tenhult in i 2000-talet.

Svenssons kunder består främst av företag inom snickeriindustrin med koncentration på dörr-, fönster-, och hustillverkning samt ett växande kundsegment inom metall- och fasadindustrin. Som distributör åt snickeriindustrin bearbetar Svenssons i Tenhult hela södra Sverige med undantag för Skåne och Blekinge, som det fusionerade bolaget Svenssons i Knislinge svarar för. De stora produkterna är beslag för dörrar och fönster men även alla kringprodukter som industrin har behov av, såsom lim och skruv m.m.

Edvin Svenssons idéer visade sig vara hållbara. Svenssons i Tenhult har genomgått en stadig utveckling med jämn ökningstakt och är idag ett väl konsoliderat företag. När nu företaget blickar framåt står det väl rustat för framtidens utmaningar med modern teknologi och kunnig serviceinriktad personal som sätter kunden i främsta rummet.

VÅRA PRODUKTER

Vi på Svenssons säljer framförallt beslag till dörrar och fönster men har även ett stort sortiment av inredningsbeslag, verktyg, fästmaterial m.m. till olika slags företag i tillverkningsbranchen.

För att titta lite närmare på vad vi säljer för slags beslag är du välkommen att besöka vår e-handel. För att kunna se priser på våra produkter i vår e-handel behöver du först registrera ert företag som kund hos oss. Efter godkänd registrering får du inloggningsuppgifter som används för att logga in på vår e-handel.

Vår e-handel är helt integrerat med vårt affärssystem vilket innebär att du alltid har uppdaterad information och ser ert företags priser, rabatter, orderhistorik m.m.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

På Svenssons kan vi erbjuda helt kundanpassade lösningar till er verksamhet. Vi utför påspackade beslagssatser, märkning av kartonger eller packar era produkter efter speciella önskemål för att ta några exempel. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans diskutera vad just ditt företag behöver.

En annan fördel är att ni kan samla ihop era inköp av beslag till en enda leverantör vilket är kostnadseffektivt då ni slipper fraktavgifter från olika leverantörer.

Vårt mål som vi alltid har haft är att vara ett av de marknadsledande företagen inom vår bransch. Ett högt uppsatt mål men som är fullt genomförbart genom professionellt kunnande och att alltid ha bästa tänkbara service! Hör gärna av er till någon av våra kunniga innesäljare och prova!

Om ni inte hittar den information ni söker här på hemsidan eller kanske vill att en av våra resande säljare kommer och besöker ert företag för en öppen diskussion så tveka inte att höra av er till oss.

Miljöpolicy

Genom ett ständigt miljötänkande och medvetenhet om vikten av att skydda vår miljö har företaget genomfört en rad olika åtgärder:

 • Pappersåtervinning och medlemskap i Repraregistret
 • Källsortering av avfall
 • Kunskap om hantering och leverans/mottagande av farligt gods
 • Minimerat användandet av engångsartiklar
 • Installerat nytt bergvärme- och ventilationssystem

Kvalitetspolicy

Svenssons i Tenhult AB marknadsför och säljer kvalitetsprodukter från de ledande leverantörerna förekommande på marknaden och sätter service, kunnande och samarbete med våra kunder i främsta rummet. Detta innebär:

 • Att vår personal skall ha rätt utbildning och kunskap för att kunna föreslå kunden, om så krävs, alternativ på lösningar för att eliminera att fel vara levereras.
 • Att vi skall kunna rekommendera våra kunder om förfarande med produkterna t.ex. elektromekaniska låsprodukter för att undvika eventuella funktionsproblem hos slutkund.
 • Att leverera rätt produkter, till rätt plats och i rätt tid.
 • Att vi ställer krav på våra leverantörer och att leveranserna kommer i rätt tid och utan fel.
 • Att en ständig utvecklingsprocess pågår vad det gäller olika hjälpmedel inom IT m.m.
 • Att varje anställd skall känna ansvar i sitt arbete för att uppnå bästa resultat och för att minimera att fel uppstår.
 • Att vårt interna kvalitetssystem efterlevs och som målsättning certifiering enligt ISO.
 • Att följa vår miljöpolicy.

Försäljningsvillkor

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +9%.

Expeditionsavgift

Vid order under 500:- debiteras 50:- i expeditionsavgift.

Emballage

EUR-pallar debiteras till gällande marknadspris för de kunder som inte är anslutna till pallhanteringssystemet. Övrigt specialemballage debiteras till självkostnadspris.

Returer

Retur av varor får endast ske efter överenskommelse med oss. Returnerade varor ska komma oss tillhanda i oskadat skick, komplett i originalförpackning. Minsta returavdrag är 20% av fakturerat nettovärde, dock minst 100 kronor. Vi förbehåller oss rätten att lämna obefogade returer utan åtgärd. Beställningsvaror tas ej i retur. Returer ska ske med betald frakt.

Reklamationer

Vid eventuella reklamationer skall åtgärder alltid godkännas av oss innan de utförs. Vi förbehåller oss rätten att ignorera kostnader påförda oss, som vi ej godkänt.

Priser

Leveransdagens pris gäller vid varje leveranstillfälle. Vid prishöjningar utom vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande ändra priset. Eventuella lagstadgade avgifter tillkommer.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager. Andra villkor enligt separat överenskommelse. I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL09 med tillägg NPV90 samt tekniska leveransbestämmelser NTLB09 och Sveriges fog- och limleverantörers förening 2004.

Övrigt

Skulle våra leveransmöjligheter förhindras eller försvåras genom förhållanden vi ej råder över, förbehåller vi oss rätten att i motsvarande mån förlänga avtalad leveranstid. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra allmänna försäljningsvillkor utan föregående meddelande.