Revidering av SSF 3522

Normen SSF 3522 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – Klassning, krav och provning har blivit reviderad. Revideringen har genomförts för att underlätta jämförelse med krav i SS-EN.

Klassningen enligt SSF 3522 bygger på egenskaper enligt respektive produkts Europastandard, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper samt krav och provning av dyrkning och manipulation, vilka saknas i Europastandarderna.

Sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna i denna utgåva jämfört med den tidigare utgåvan. (SSF 3522 utgåva 1, 2015)

  • Införande av datering på referenser
  • Referenser har kompletterats med tillägg
  • Bilaga (informativ) införd för jämförelse mellan klassning av ingående produkter i SSF 3522 och gradering (klassning) av produkternas SS-EN standards

Till SSF 3522 hör ett antal underliggande normer, dessa normer har fått nya tillägg (T1) som redovisas under respektive norm. Berörda normer är SSF 1090, SSF 1091, SSF 1092 samt SSF 1096.

SSF Normnyheter

Vårt sortiment av
BESLAG
hittar du online på vår
e-handel

TILL E-HANDEL

Låshus Cylinder Dörrstängare Doorman Kantregel Gångjärn Dörrtrycke Utrymning Alsibois

Relaterade inlägg

Tillbaka till översikt