På skyddsmässan i oktober passade STEP på att presentera sitt nya produktsegment, STEP eltryckeslås. De nya eltryckeslåsen samlas under namnet STEP 100-serien. Serien innehåller ett eltryckeslås med klassisk kolvplacering och ett med modern kolvplacering. STEP 100-serien kommer börja säljas under 2019.

STEP 100 är en serie eltryckeslås som är utvecklat för daglåsning. Konstruktionen är framtagen med STEPs höga kvalitetskrav och fina materialval vilket säkerställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet. Låsen har flera flexibla egenskaper och kan användas i dörrmiljöer med både brand- och utrymningskrav.

Rejäl konstruktion med hög flexibilitet

STEP 100 finns med modern eller klassisk kolvplacering samt med eller utan split funktion. Den mekaniska split funktionen möjliggör att bägge sidor av låset kan vara elektriskt styrda eller att en valfri sida kan ske med mekanisk utpassering.

Utrymning och hög hållbarhet säkerställs genom att den mekaniskt styrda sidan har en rejäl fastsättning där split funktionen säkras av rostfria och härdade detaljer.

Låsen har flera valbara funktioner, som dörrhängning, rättvänd/omvänd funktion samt valet av mekaniskt inkopplad sida. Låset är utvecklat för en enkel drift­sättning där inställningen av de valbara funktionerna sker lättåtkomligt och smidigt från låshusets utsida. Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckes­manövrering, för inkoppling till passersystem.

Uppfyller både utrymnings- och brandkrav

Med STEP nödutrymningsbehör och STEP 100 eltryckeslås kan du säkerställa utrymningskraven enligt SS-EN 179. All passage från insidan kan då ske med samma trycke. STEP 100 är brandprovad upp till brandteknisk klass E/EI 120.

STEP 100 med modern kolvkontakt

STEP 100 med klassisk kolvkontakt

ASSA Elslutbleck 960 har genomgått ett godkänt brandprov för brandteknisk klass E120/EI120. Eftersom efterfrågan på detta krav ökar på flera olika dörrlösningar har ASSA utvecklat – och nu även klarat dessa krav.

Kravet finns ofta på exempelvis dörrar till källargarage i flerbostäder. Där har man tidigare löst kravet med två dörrar. Med ASSA Elslutbleck 960 ökar möjligheten att klara denna typ av brandkrav med en dörr istället.

ASSA 960 är ett extra kraftigt elslutbleck, driftsäkert och flexibelt – designat för tuffa miljöer med högt slitage.

Egenskaper:

• Starkt
o Anpassat för höga listtryck
o Godkänt för brandteknisk klass E120/EI120.
o Hög brythållsfasthet

• Driftsäkert
o Ljud- och friktionsdämpande egenskaper
o Microbrytare/ankarkontakt för indikationer som standard

• Flexibelt
o CE-märkt
o Certifierat enligt EN14846
o Multispänning 12-24V (-10 % +15 %)
o Storlek, vändbart – symetriskt