CE-märkning av innerdörrar

Nu har innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 publicerats av CEN och är även publicerad som svensk standard SS-EN 14351-2:2018.

Nu återstår att standarden ska godkännas som CE-märkningsstandard (citeras i EUs officiella tidning) och att samexistensperioden ska bestämmas av Europeiska kommissionen.

Tidplanen, som fortfarande är osäker, är följande:

AKTIVITET TIDPLAN KOMMENTAR
Godkännande av standard Klart, godkändes av standardiseringsorganet CEN den 3 april 2018
Publicering av standard Klart, publicerades av CEN den 11 november 2018
Start för CE-märkning 2019 Citering i EUs officiella tidning EUT med startdatum och samexistensperiod
CE-märkning obligatorisk 2019-2021 Beroende på om det blir 6 månader, 1 eller 2 års samexistensperiod

Innerdörrstandarden ska kombineras med EN 16034:2014 om brandmotstånd (t.ex. EI30 ) och/eller brandgastäthet (Sa eller S200) inkluderas i prestandadeklaration för CE-märkning. För ytterdörrar, öppningsbara fönster, portar m.m. med brandmotstånd och/eller brandgastäthet är CE-märkning redan möjlig och blir obligatorisk från den 1 november 2019.

Källa: RISE

Vårt sortiment av
BESLAG
hittar du online på vår
e-handel

TILL E-HANDEL

Låshus Cylinder Dörrstängare Doorman Kantregel Gångjärn Dörrtrycke Utrymning Alsibois

Relaterade inlägg

Tillbaka till översikt